บริการ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 24 ชั่วโมง หรือเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ บริษัทคลังแบตเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามโดยตรงที่
Call Center 095-6841950 , 095-6632700

พื้นที่ให้บริการดังต่อไปนี้

 • ร้านแบตเตอรี่หนองหอย
 • ร้านแบตเตอรี่สารภี
 • ร้านแบตเตอรี่นิมมาน
 • ร้านแบตเตอรี่ข่วงสิงห์
 • ร้านแบตเตอรี่ช้างเผิอก
 • ร้านแบตเตอรี่เจ็ดยอด
 • ร้านแบตเตอรี่คูเมือง
 • ร้านแบตเตอรี่ในเมือง
 • ร้านแบตเตอรี่หางดง
 • ร้านแบตเตอรี่แม่ริม
 • ร้านแบตเตอรี่สันทราย
 • ร้านแบตเตอรี่ดอยสะเก็ด